Nieuwsbrief eerste kwartaal 2015

30 vragen Jasper de With
De 30 vragen worden deze keer beantwoord door Jasper de With, een enthousiaste U10 trainer en jeugdspeler van de U18. Ook al benieuwd?... lees snel alle vragen en antwoorden.
Sponsering
Als u uw auto in onderhoud heeft of geeft bij Broekhuis auto's dat wij als GS Stars daar sponsorgeld voor ontvangen?
Overname secretariaat
Afgelopen oktober hebben we een extra vergadering belegd met een dringend verzoek om een vervanger te zoeken voor het secretariaat en voorzitter. Op de vergadering hebben gelukkig een aantal personen zich aangemeld om een gedeelte van het secretariaat op zich te nemen.